Spoločnosť BKB – Centrum s.r.o. bola založená 19.10.1994.
Firma sa zaoberá predajom a montážou vykurovacej techniky, solárnej techniky, rozvodov vody, kanalizácie, plynofikácie, zdravotechniky, zavlažovacej techniky, podlahového a stenového kúrenia.
Zaoberáme sa ďalej revíziou plynových zariadení, prípojok a plynofikáciou budov. Poskytujeme aj servis plynových kotlov.
ikona Voda
Voda
Robíme vonkajšiu kanalizáciu, vonkajšie vodovody, odpadové rozvody rodinných domov, rozvody vôd v rodinných domoch a závlahové systémy.
ikona Kúrenie
Kúrenie
Zaoberáme sa ústredným kúrením, podlahovým kúrením, stenovým kúrením, solárnou technikou, montážou kotolne, montážou plynových kotlov a kotlov na tuhé palivo, kachieľ.
ikona Plyn
Plyn
Zabezpečujeme plynofikáciu obcí a plynofikáciu rodinných domoch.
Ikona Servis a revízia
Servis a revízia
Poskytujeme revíziu plynových zariadení, záručný a pozáručný servis, ročné prehliadky a čistenia plynových kotlov.